Genemuiden waterfront

genemuiden stadsfront stadspanorama

Nieuw stadspanoramo voor Genemuiden 

2012 – heden Genemuiden, gemeente Zwartewaterland  onderzoek en in concept

 

De noordrand van Genemuiden bestaat uit een buitendijks gebied langs het Zwarte Water,de Sasdijk en de fabriekshallen van de tapijtindustrie van Genemuiden. Dit stadspanorama is aan verbetering toe. De gemeente Zwartewaterland en de provincie Overijssel zien de verhoging van de dijken langs het Zwarte water als een kans om dit gedeelte van de stad te transformeren en het aanzien te verhogen. Door de gemeente is gevraagd om een visie en ontwerp te maken waarin de relatie tussen de stad en het water wordt verbeterd, zowel ruimtelijk als maatschappelijk. Gekeken wordt hoe de waterkeringen kan worden geïntegreerd met het inrichtingsplan en de transformatie van de Noordrand. 

Langs de Noordrand is veel gaande en de industrie is hier de moter van de gebiedsontwikkeling. Er bevinden zich een aantal concrete plannen en voornemens, zoals uitbreiding van de industriehaven, tranformatie van het havenhoofd en Tapijtwijk, de dijkverzwaring, etc. Is onze opgave kijken we op welke manier we deze ontwikkelingen gaan  koppelen met als doel het realiseren van een interessant stadspanorama voor Genemuiden.  

Het eindproduct bestaat uit een inrichtingsplan voor het buitendijkse gebied van de Noordrand, waarbij de bijzondere waterstaatkundige, ecologische en landschappelijke randvoorwaarden uitgangspunt zijn. Verder wordt een masterplan voor het gedeelte langs de Sasdijk gemaakt. Hierin wordt gezocht naar het verbeteren van het Stadspanorama in combinatie met een ontwikkelstrategie.

 

info

onderzoek in opdracht van de Gemeente Zwartewaterland en de provincie Overijssel. 

in samenwerking met Marijke Bruinsma | De Stuurlui

met ondersteuning van

StedenbouwNU