Hembrug Zaanstad

plankaart Hembrug palmbout waterfront Hembrug Palmbout landgoed Hembrug Palmbout landgoed hembrug Palmbout

Beeldkwaliteit Hembrug-terrein | Palmbout Urban Landscapes

2011 Zaanstad, Noord-Holland  

 

Het Hembrug-terrein ligt op het kruispunt van de Zaan, het IJ en het Noordzeekanaal en is een unieke groene plek in het sterk versteende industrielandschap. Door de groene opbouw en het militaire verleden is het een Militair Industrieel Landgoed. In deze opgave wordt de uniciteit van het landgoed versterkt en is binnen de historische structuren gezocht naar ontwikkelmogelijkheden. De hoofdstructuur van het landgoed bestaat uit het stelsel van openbare ruimte , de gemarkeerde contouren van het landgoed, de kades en het Hembrugbos. Binnen deze hoofdlijnen zijn een 11 deelgebieden onderscheiden met ieder een eigen karakter, en daardoor ook een verscheidenheid aan mogelijkheden voor herontwikkeling.
Er worden eigentijdse blikvangers aan het Hembrug toe gevoegd in de vorm van een aantal hoogteaccenten. De accenten liggen vanaf het water gezien op de ‘tweede linie’, om het cultuurhistorische beeld van de zuidzijde en de groene randen van het landgoed niet aan te tasten.
Voor de inpassing van toekomstige programma’s en gebruikers wordt de bestaande tweedeling in het terrein als uitgangspunt genomen. Dit komt neer op een intensieve zuid- en westzijde kant, en de extensieve verkeersluwe zijde aan de oostkant. Deze strategie wordt op dit moment toegepast en de eerste ontwikkelingen zijn in volle gang.

 

info

www.palmbout.nl

www.nieuwhembrug.nl

In opdracht van: RVOB, Provincie Noord Holland en Gemeente Zaanstad

in samenwerking: Bureau Rekenruimte

Rol binnen Palmbout: ontwerp en coördinatie stedenbouwkundig plan

samen gewerkt met Frits Palmboom

realisatie

Afronding beeldkwaliteitsplan najaar van 2011

Opstelling van het ontwikkelkader mei 2012