Industrieƫl wonen

industrieel wonen plankaart industrieel wonen concept Boezembocht

Industrieel Ecologisch Woonpark

2008 Rotterdam Boezembocht 

 

Gelegen tussen Kralingsebos, de begraafplaats Crooswijk en Nieuw Crooswijk ligt een gevarieerd industrieel gebied met een oud spoorwegemplacement, stadskwekerij en oude loodsen. Voor dit gebied is een ontwerp gemaakt dat aansluit op de omgeving en een eigentijdse woonomgeving introduceert dat uniek is in Rotterdam, het Industrieel Ecologisch Woonpark gelegen aan de Boezembocht.

Het plan bestaat uit twee gebieden die in elkaar overlopen. Het werklandschap in het oosten en de ecologische graslanden met woonvelden in het westen. Het werklandschap bestaat uit bedrijven en functies die gevestigd zijn in oude loodsen. Deze liggen binnen het te realiseren natuurpark. Dit natuurpark vloeit over in de ecologische graslanden in het oosten. Deze worden gebruikt om al het regenwater in het totale gebied te infilteren. Binnen deze graslanden bevinden zich twee woonvelden. Alle woningen hebben zicht op de ecologische graslanden.

Het natuurpark bestaat uit een combinatie van bos, berkenbossschages, ecologische graslanden, relicten van oude industrie en verspreid liggende loodsen. De sporen van het spoorwegemplacement zijn de dragers voor de padenstructuur in het natuurpark en rijgen alle gebieden aan elkaar. Het aanwezige spoorwegmuseum in dit bijzondere natuurpark wordt uitgebreid en vormt een nieuwe culturele attractie in Rotterdam.

De twee woongebieden zijn verbonden met de ecologische graslanden door wandelpaden vanuit alle tuinen. Een smal pad voor de woningen zorgt voor een geleidelijke autovrije overgang tussen tuin en dit infiltratiegebied. De kavels zijn lang en smal. Hierdoor kan al het regenwater van de daken worden afgekoppeld en afgevoerd naar het infiltratiegebied. Ieder woonveld heeft een collectief hof en ontsluit alle woningen voor de auto’s. Door de smalle en lange kavels worden er op de kavels voor- en achterhuizen gerealiseerd. De bouwvolumes kan naar eigen inzicht op de kavel gesitueerd worden, hierdoor ontstaat een afwisseling in rooilijn en ontstaat een afwisselend beeld. Het achterhuis heeft twee bouwlagen en heeft een garage met atelier of zomerverblijf. 

 

info

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

download paneel

supervisie

Huub Juurlink, Jaakko van ’t Spijker en Martin Aarts