Kogelvangerplein Oude Westen

kogelvangerplein nu kogelvangerplein nieuw Kogelvangerplein plankaart Kogelvangerplein proces

Een groener Kogelvangerplein

2012 Rotterdam Het Oude Westen


Stenig anoniem plein wordt groen Kogelvangerplein. Een intieme ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen. Samen met bewoners is ontworpen aan de verbetering van hun leefomgeving.
Zo gezegd zo gedaan. In het eerste ontwerp zijn het beton en de hekken vervangen door gebakken klinkers en hagen. De wipkippen en de betonnen elementen zijn vervangen door een 6 meter lange schommel en grote natuurstenen keien waar de kinderen op kunnen springen. Voor de ouders is er een grote tafel met banken. Twee grote Magnolia bomen bloeien in het voorjaar met geurende bloemen,  een start van een nieuw seizoen. Een excursie met een aantal bewoners naar het Pijnackerplein en het Brancoplein in het Oude Noorden laat zien dat het ook anders kan. Daar spelen kinderen in een groene omgeving met fantasierijke speelelementen op een plein dat goed ontworpen is. Het Oude Noorden is te vergelijken met het Oude Westen. Wat daar kan, moet hier toch ook kunnen? Wat treffen we nu aan? Een plein dat stenig en sfeerloos is. De kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar spelen hier op. De toegepaste kleuren zijn verlopen en geven het geheel een troosteloze aanblik. Dit moet anders hebben de bewoners van het Kogelvangerplein gedacht. Vanuit de woningen rond het plein willen zij een uitzicht hebben op een groener plein met bloeiende bomen, hagen en  fantasierijke speelgelegenheden. Een intieme ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen. Een plein waar men naar toe gaat in plaats van er langs te lopen.
Een groener Kogelvangerplein.

 

info

In opdracht van bewonersinitiatief Kogelvangerplein Rotterdam

Actiegroep Oude Westen Rotterdam