proeftuinen van midden delfland

Proeftuinen Midden Delfland proeftuinen collage uitwerking van één proeftuin inbreiding Midden Delfland

De proeftuinen van Midden Delfland, in beheer van boeren en buitenlui

2007 Midden Delfland Zuid Holland

 

Het Midden Delfland is in zijn huidige vorm door het uniforme gebruik van grasland zeer kwetsbaar. De druk van de omringende steden om het grasland te annexeren en te transformeren naar andere functies is hoog. Om deze spanningsboog tussen stad en platteland te ontspannen gaat de gemeente Midden Delfland een uniek experiment aan en gaat proeftuinen ontwikkelen op de kreekruggen. Deze proeftuinen zijn in beheer van bestaande boeren en collectieven die de percelen pachten of kopen.

Het doel van de proeftuinen is om meerdere landschapsbeheerders binnen de grenzen van het Midden Delfland te krijgen. Deze collectieven zijn verenigd in een verenging van eingenaren. Deze mogen het gebied transformeren naar een gedifferentieerde en rendabel Midden Delfland. Om dit experiment te realiseren zijn er organisatorische en ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld.

De organisatie bestaat uit een ‘Drie Eenheids-Strategie.  De ‘Drie Eenheid’  bestaat uit een bestuurlijke en een uitvoerende macht. De bestuurlijke macht, de Alliantie van overheden, stellen de kaders op waarbinnen uitvoerende macht, de collectieven en boeren,  de proeftuinen na eigen inzicht gaan realiseren. Tussen de bestuurlijk en uitvoerende macht staat de adviserende-, lees landschapsarchitect of stedenbouwkundige. Deze superviseren, communiceren en hebben de regie op de vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden. De statuten van de VVE zijn de voorwaarden waaraan de collectieven moeten voldoen. Binnen de VVE zal men elkaar op attenderen als er zich ongewenste ontwikkelingen voordoen. Het is immers een gemeenschappelijk belang om Midden Delfland te ontwikkelen tot gedifferentieerde en rendabele proeftuinen

Om de ruimtelijke gevolgen van de Proeftuinen te bepalen is een dichtheden- en kavelonderzoek gedaan. Bereked is tot hoe ver het gebied verdicht kan worden.  met inachtneming van de versterking van de identiteit en differentiatie van Midden Delfland. Hieronder worden zes hoofdrichtlijnen voor de nieuwe proeftuinen benoemd en deze worden naast andere bebouwingsrichtlijnen in de statuten van de VVE opgenomen.

 

info

Winterschool Rotterdams Academie van Bouwkunst