RDM Rotterdam

plankaart RDM palmbout collage dokhaven Palmbout kade  Palmbout directie kade  Palmbout

Ontwerp Dokhaven en Inrichtingsplan RDM-terrein Rotterdam | Palmbout Urban Landscapes

2010 Rotterdam Zuid-Holland  

 

Het RDM-terrein in Rotterdam staat op een keerpunt in zijn geschiedenis. Nadat sinds het faillissement van de RDM-werf het verval toesloeg is nu een start gemaakt met een nieuwe toekomst. De Dokhaven is de rijgdraad van het terrein en wordt omringd door het monumentale ensemble van de RDM-gebouwen. In de haven en langs de kades zijn nog diverse relicten te vinden van de oude werfactiviteiten, bestaande uit pieren kabelgoten en spoorrails. In het inrichtingsplan van de Dokhaven wordt voortborduurt op deze cultuurhistorische elementen en structuren. Zij vormen de basis voor de ruimtelijke opzet van de haven, waarbinnen het nieuw te accommoderen programma zijn plek krijgt. Doel is om van deze haven weer een werkplaats te maken met boten, installaties en bedrijvigheid. De kades en de pieren worden allemaal publieke toegankelijk. De inzet van het inrichtingsplan van het RDM-terrein is het behoud van het ongepolijste karakter. Om die reden wordt het maaiveld continue gehouden. Het gehele terrein wordt bestraat met dezelfde kleuren gebakken klinker die van oudsher al op het terrein werden toegepast. De verkeersruimtes zijn zo min mogelijk gezoneerd, en als een vlakke vloer gedetailleerd. De relicten zijn opgenomen in de vloer en als ‘ belijning’ ingezet in het ontwerp.

 

info

www.palmbout.nl

In opdracht van: Havenbedrijf Rotterdam

in samenwerking met: DG Groep

Rol binnen Palmbout, ontwerp: verbeelding, ontwerp  en communicatie

samen gewerkt met Jeroen Ruitenbeek, Leen Vanthuyne en Marcel van der Meijs

aannemer: Kruiswijk b.v.

realisatie

Fase 1 is afgerond in het najaar van 2011

fase 2 is afgerond in de zomer van 2012