Rio de la Plata

rio de plata barranca Buenos aires groeiringen Rio de la plata

De groeiringen van de Rio de La Plata en de vormgeving van het nieuwe land 

2012 – heden Buenos Aries, Argentinië  onderzoek

 

Het estuarium van de Paraná delta en de Rio de la Plata vormt de grens tussen Argentinië en Uruquay en behoort tot de vijf grootste stedelijke delta’s in de wereld. Er spelen in deze delta een drietal grote ruimtelijke vraagstukken waar ik mij op ga richten.

Allereerst is de Rio Plata onderhevig aan sedimentatie, waardoor de delta aanslibt en –groeit. Hierdoor verandert het landschap en zullen over ongeveer 150 jaar de steden niet meer aan een open rivier liggen, maar aan een gesedimenteerd landschap. Dit heeft consequenties voor de positie en voor de logistiek van de havens aan de rivier en de stad. Hiermee is de tweede ruimtelijke probleemstelling geschetst; door de veranderende positie van de havens en de stad binnen het landschap worden er nieuwe kansen gerealiseerd om de relatie tussen de rivier en de stad te onderzoeken en richting te geven.
De laatste ruimtelijke vraag is gerelateerd aan de klimaatsveranderingen. De laatste decennia zijn in de delta veel grote overstromingen geweest. Door de zuidwestelijke oceaanwinden, de Sudestada, wordt het regenwater vanuit de Parana River en de Uruguay River tegengehouden en stuwt het op. Het stedelijke water kan niet in de rivier gepompt worden. De regio is hier nog niet op berekend en de vraag is hoe dit op te lossen.

Om deze drie probleemstellingen op te lossen ga ik tijdens dit onderzoek een stedenbouwkundige visie op regionaal schaalniveau maken, waarin ik het landschap van het estuarium en de klimatologische aspecten de uitgangspunten zijn. De oevers van de Metropolitaine regio van Buenos Aires ga ik onderzoeken, om vervolgens een advies te geven over de relatie tussen de steden, de havens en de rivier.

Op dit moment wordt gewerkt aan twee publicaties waarin de intergratie van waterkering en het verstedelijkte landschap van de oevers worden beschreven. 

 

info

onderzoek in eigen beheer waarin de integratie van waterkering, transformaties van oevers en delta urbanism centraal staan.

Gesubsidieerd door het Nederlandse Stimuleringsfonds voor Architectuur.

           

in samenwerking en met ondersteuning van

het Nederlandse Stimuleringsfonds voor Architectuur

TU Delft, faculteit stedenbouw (Urban Composition) en civiele techniek

FUDA, faculteit Urban Design

ALA Plastica