Valuwe stedenbouwkundig plan

De Valuwe  palmbout maquette de valuwe Palmbout beelkwaliteit de Valuwe detail Valuweplein Palmbout

De Valuwe stedenbouwkundig plan | Palmbout Urban Landscapes

2009 Cuijk Noord -Brabant   

 

De Valuwe in Cuijk is een wijk uit de jaren zestig. In die tijd was de wijk vooruitstrevend en modern. Na veertig jaar zien de openbare ruimte, de woningen en de voorzieningen er sleets uit en zijn aan vernieuwing toe. De huidige structuur is met name in het middengebied chaotisch. Het stedenbouwkundig plan zet daarom in op duidelijk gedefinieerde openbare ruimte en bouwblokken die bestaan uit bestaande en nieuwe woningen. Er wordt voorzien in een diversiteit aan woningtypes. Behalve kleine en grote eengezinswoningen worden appartementen voor starters en senioren gerealiseerd. Het middengebied bestaat uit een reeks van parkachtige plantsoenen en de route erdoorheen is het koppelstuk tussen de woningen en het winkelcentrum. Dit vernieuwde winkelcentrum met het opnieuw aangelegde Valuweplein vormt het hart van de wijk. Rond dit plein bevinden zich ook andere voorzieningen, zoals een nieuw medisch cluster en de kerk. Om de groene uitstraling en de eenheid in de wijk te garanderen is voor de openbare ruimte een Handboek gemaakt. Hierin zijn principeprofielen, de materialenlijst en het hagenplan opgenomen. Geleidelijkheid is de rode draad van de vernieuwing. In elke fase moet de wijk een ‘heel’ beeld blijven tonen, oud en nieuwe moeten ‘bij elkaar blijven horen’. Om dit te realiseren is een notitie Beeldkwaliteit opgesteld. Palmbout is op dit moment supervisor van de Valuwe en werkt de openbare ruimte uit tot aan het inrichtingsplan.

Op dit moment wordt in fase 1 een appartementencomplex gebouwd en is ontworpen door VanderWaals / Zeinstra Architekten.

Het Medisch centrum in fase 2 is in de definitieve ontwerpfase en is ontworpen door Steenhuis Bukman Architecten

 

info

www.palmbout.nl

In opdracht van: gemeente Cuijk en Mooiland Maasland woningcorporatie

Rol binnen Palmbout: verbeelding, ontwerp  en communicatie

samen gewerkt met Frits Palmboom 

realisatie

fase 1 najaar 2011

fase 2a najaar 2012

 

 

 

plankaart RDM palmbout collage dokhaven Palmbout kade Palmbout directie kade Palmbout

Ontwerp Dokhaven en Inrichtingsplan RDM-terrein Rotterdam | Palmbout Urban Landscapes

2010 Rotterdam Zuid-Holland  

 

Het RDM-terrein in Rotterdam staat op een keerpunt in zijn geschiedenis. Nadat sinds het faillissement van de RDM-werf het verval toesloeg is nu een start gemaakt met een nieuwe toekomst. De Dokhaven is de rijgdraad van het terrein en wordt omringd door het monumentale ensemble van de RDM-gebouwen. In de haven en langs de kades zijn nog diverse relicten te vinden van de oude werfactiviteiten, bestaande uit pieren kabelgoten en spoorrails. In het inrichtingsplan van de Dokhaven wordt voortborduurt op deze cultuurhistorische elementen en structuren. Zij vormen de basis voor de ruimtelijke opzet van de haven, waarbinnen het nieuw te accommoderen programma zijn plek krijgt. Doel is om van deze haven weer een werkplaats te maken met boten, installaties en bedrijvigheid. De kades en de pieren worden allemaal publieke toegankelijk. De inzet van het inrichtingsplan van het RDM-terrein is het behoud van het ongepolijste karakter. Om die reden wordt het maaiveld continue gehouden. Het gehele terrein wordt bestraat met dezelfde kleuren gebakken klinker die van oudsher al op het terrein werden toegepast. De verkeersruimtes zijn zo min mogelijk gezoneerd, en als een vlakke vloer gedetailleerd. De relicten zijn opgenomen in de vloer en als ‘ belijning’ ingezet in het ontwerp.

 

info

www.palmbout.nl

In opdracht van: Havenbedrijf Rotterdam

in samenwerking met: DG Groep

Rol binnen Palmbout, ontwerp: verbeelding, ontwerp  en communicatie

samen gewerkt met Jeroen Ruitenbeek, Leen Vanthuyne en Marcel van der Meijs

realisatie

Fase 1 is afgerond in het najaar van 2011

fase 2 is afgerond in de zomer van 2012