cv

        

                                             

 

 

  

 

Wolbert van Dijk (1978, Nunspeet, Nederland)

Profiel

Wolbert van Dijk is landschapsontwerper (ing) en stedenbouwkundige (Murb, met Lof). Al vanaf jonge leeftijd heeft hij een fascinatie voor buitenruimtes en gebouwen. Na de opleiding tuin- en landschapsinrichting is hij gestart met de Academie van Bouwkunst in Rotterdam om daar stedenbouw te studeren. Door de combinatie van landschap en stedenbouw beantwoordt hij vragen op verschillende schaalniveaus; zoals de tuin, de straat, de wijk, de stad en het landschap.In 2011 is hij gestart met zijn eigen bureau. Dit is mede mogelijk gemaakt door de toekenning van een Startstipendium van het Nederlandse Stimuleringsfonds voor Architectuur. Daarvoor heeft hij vijf jaar bij PalmBout Urban Landscapes gewerkt. Daar heeft hij buitenruimte- en stedenbouwkundige projecten gerealiseerd en heeft hij dit ontwerpvak geleerd.

Onderwerpen in zijn werk

De projecten waaraan Wolbert werkt focussen zich op drie onderwerpen. De eerste is de relatie tussen steden en hun rivierdelta’s. Dit komt terug in zijn afstudeerproject Het Dijkplateau (2010). Hier heeft hij een strategie ontworpen waarbij de waterkeringen in de regio Rijnmond worden versterkt en waarbij gezocht is naar een nieuw relatie tussen de steden en de rivier. Op dit  moment doet hij een onderzoek in Buenos Aires naar de oevers van de Rio de la Plata en de relatie met deze stad. Centraal in beide onderzoeken is de integratie tussen civiele techniek, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het tweede onderwerp is de schoonheid van de publieke ruimte en specifiek die van de straat. Hoe kan een goede straat ontworpen worden en op welke manier functioneert deze het best voor de gebruikers? Eén van de projecten waar dit tot uiting komt, is het gerealiseerde project ‘De Geveltuinen XXL’ (2012). Het laatste onderwerp waar Wolbert zich in heeft gespecialiseerd is het ontwerpen en realiseren van (tijdelijke, collectieve) tuinen. De Tussentuin (2010) in Rotterdam is hiervan het bekenste, waarbij waarvan hij mede initiatiefnemer is. Hier is een ontwerp gemaakt voor een tijdelijke moes- en bloementuin. In de tuin staat een podium, dat gebruikt wordt voor het muziekprogramma Entertuinment.

Centraal in het werk staat het samenwerken en vormen van allianties om de projecten te realiseren, te initiëren of op te reflecteren. Daarom zoekt Wolbert naar samenwerkingsverbanden tussen o.a. bewoners, vakgenoten, onderwijsinstellingen, aannemers, sociologen, schrijvers, overheden en stichtingen. Hij geeft lezingen en gastcolleges aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam en de TU Delft, Faculty of Architecture and Urban Design.

Onderwijs

Rotterdam Acadamy of Architecture, Master of Urban Design (Murb with Honor).
Hogeschool Larenstein in Velp, Tuin- en landschapsinrichting (Ing, Bachelar).
 

Werkervaring

-       Wolbert van Dijk, Urban and Landscape design, Start bureau.
      Toekenning Startstipendium Nederlandse Stimulerings voor Architectuur 
-       PalmBout Urban Landscape, Stedenbouwkundige en landschapsontwerper.
-       IMOSS, Bureau voor stedenbouw, Stedenbouwkundige en landschapsontwerper.
-       Grontmij Zuid-Holland, landschapsontwerper.

Onderwijs en expositie

2012 Delta Atelier, gastcollege. 
2011 Rotterdamse Academie van Bouwkunst, external critic en docent.
2011 Archiprix, TU Delft, expositie.
2010 – 2011 TU Delft, Faculty of Architecture and Urban Design, gastcollege.
2007 – heden Coolhaven Metro Station Expositie, Creatieve Kolonies (2007) in de Broekpolder en Delta Force Zeeland (2006).

Nominatie en publicatie

–         2de prijs StedenbouwNu 2012 , Het Dijkplateau, beste afstudeerprojecten van Nederland,
–         Publicatie StedenbouwNU-krant 2012.
–         Zoet en Zout, Water en de Nederlanders, publicatie, Tracy Metz, 2012.
–         De Tussentuin Rotterdam, verschillende publicaties 2010-2012. 
–         Toekenning Startstipendium Nederlandse Stimuleringsfonds voor Architectuur 2011.
–         The Power of the design in the Delta program, Y. Feddes Government Advisor of the Landscape, januari 2011.
–         In een veilige delta, Blauwe Kamer, prof H. Meyer en A. Nillesen, februari 2011.
–         Huig, RAvB, januari 2011.
–         Guest Report Urban Critics, A. Jacobs and E. MacDonald, Van der Leeuwenkring, november 2010.
–         Longlist Van der Leeuwenkring 2010, de Tussentuin.
–         Nominatie Archiprix 2010, Het Dijkplateau, beste afstudeerprojecten van Nederland.
–         Blauwe Kamer, De beste afstudeerprojecten, augustus 2010.
–         We Woonstad, Mini oasis in de Gaffelstraat september 2010.
 
Evenementen

–         Architecture Bienale Rotterdam 2012, De Tussentuin en de Geveltuinen XXL
–         Rotterdam Archiguides, De Tussentuin, 2010 – 2012
–         Wijktheater Rotterdam, De Tussentuin 2011
–         Entertuinment, De Tussentuin, 2010, 2011 en 2012
–         De verborgentuinen van Rotterdam, De Tussentuin 2011 en 2012
–         Architectuur Dag Rotterdam, De Tussentuin, 2011
–         North Sea Jazz Around Town Rotterdam, De Tussentuin, 2011 en 2012

Download CV

cv wolbert van dijk 1      cv wolbert van dijk 2       cv wolbert van dijk 3        cv wolbert van dijk 4        cv wolbert van dijk 5