woonbuurt zalmhaven

gesloten bouwblok zalmhaven gesloten bouwblok Zalmhaven plankaart Zalmhaven maquette

Gedempte Zalmhaven, aanhelen van het kwartier

2007 Rotterdam Scheepsvaartkwartier

 

De gesloten bouwblokken en de openbare ruimte in het historische Scheepsvaartkwartier zijn de inspiratiebron voor de invulling van de Gedempte Zalmhaven. Deze haven is door de aanleg van de Eramusbrug in 1991 gedempt. Met deze ontwerpstudie wordt geanticipeerd op de historie van het kwartier.  

Met de inbreiding wordt terug gegrepen op de demping van de Westerhaven in 1902. Na deze demping is de vrijkomende grond ingevuld met gesloten bouwblokken bestaande uit compacte en statige gebouwen gelegen aan fraaie straten. Deze ontwerp ingrediënten worden ingezet voor de nieuwe invulling van de gedempte Zalmhaven, zodat het karakter van de wijk wordt versterkt en doorgetrokken tot aan de Erasmusbrug.

Twee verschillende gesloten bouwblokken worden aan het Scheepsvaartkwartier toegevoegd. De blokken bestaan uit een verscheidenheid aan gebouwen en liggen aan brede straten met bomen en groenstroken. Aan de twee bouwblokken liggen een aantal bouwkundige eisen aan ten grondslag die refereren naar de klassieke bouwblokken van het kwartier.

Voor het bouwblok gelegen bij de Erasmusbrug wordt het parkeren van de bewoners alleen onder de gebouwen georganiseerd door één lusvormige parkeergarage te maken. Op deze manier komen de tuinen van het blok in de volle grond te liggen. De gebouwen zijn 16 meter diep en zijn maximaal 6 bouwlagen hoog, waarvan de laatste twee terugliggen ten opzichte van de rooilijn. De beukmaten van de gebouwen zijn 8 meter en mogen samengevoegd worden tot een maximum van 32 meter. Hierdoor ontstaat een gevarieerde samenstelling van het bouwblok. Aan de zijde van de Erasmusbrug is binnen het bouwblok een groot bouwvolume gesitueerd en refereert naar het Atlantic-house, gelegen aan de Veerhaven. Het gebouw is statig, representatief en is de aankondiging van het chique Scheepskwartier vanaf de brug.

Het bouwblok gelegen aan de Van Vollenhovenstraat is op dit moment aan de zijde van de gedempte Zalmhaven open gebroken. In dit plan wordt het blok gesloten en worden weer  duidelijke straatwanden gemaakt. De gebouwen zijn minder massief dan het eerste bouwblok en een aantal woningen hebben zijtuinen, zodat het bouwblok een lommerrijke uitstraling krijgt.

De  openbare ruimte bestaat uit duidelijke begrensde straatprofielen van 35 meter breed met daarin groenstroken. Deze hebben dezelfde vormgeving als de straten in de rest van de wijk, waardoor het Scheepsvaartkwartier en de Gedempte Zalmhaven met elkaar worden verweven.

 

info

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

downloaden paneel

supervisie

Huub Juurlink, Jaakko van ’t Spijker en  Martin Aarts