woonbuurten Krimpen a/d Ijssel

woonbuurt collage plankaart woonbuurten concept woonbuurten typologie woonbuurt

Buutschappen langs de Ringvaart

2008 Nieuwekerk a/d IJssel

 

Op de rand van de Zuidplaspolder tussen Nieuwekerk a/d IJssel en de uitbreidingswijk Nesselande ligt een lager gelegen polder met agrarisch gebruik, zoals kassen, weilanden en kwekerijen.  Deze studie gaat over het introduceren van woningbouw zonder daarbij de landschappelijke kwaliteiten te verstoren en de aanwezige functies te dwarsbomen.

De strategie bestaat uit het kleinschalig ontwikkelen van drie buurtschappen die omzoomd worden door brede Houtwallen en liggen aan de Ringvaart. Inspiratie is  de groenzone rond Nagele in de Noordoost polder. Deze beschermd het dorp tegen wind en benadrukt de beslotenheid van de gemeenschap. In dit ontwerp fungeert de houtwal als buffer tussen het agrarische gebruik van de polder en de nieuwe buurtschappen.

De openbare ruimte is het raamwerk van de buurschap en bestaat uit straten, woonpaden en brede grasstroken. Vanuit deze openbare ruimte kun men wandelend naar de Ringvaart en de Houtwal. Op deze wijze heeft elke woning en duidelijke relatie met het omringende landschap. Elke buurtschap bestaat uit royale kavels en deze hebben een differentiatie aan woningtypen; een afwisseling tussen vrijstaande, twee-onder-één-kap-, en rijtjeswoningen.

Het ‘thuiskomen’ met de auto gaat via de oostzijde, de Zuidplaspolder. Met de auto rijd met door het veelzijdige agrarische gebied. De ontsluiting voor langzaam verkeer gaat via de westzijde, de Ringvaart. Via de ringvaart kan men met fietsend en wandelend de rest van het omringende landschap verkennen. Deze routes sluiten aan op de recreatieve routes van de omgeving. 

info 

Atelier Rotterdamse academie van Bouwkunst

supervisie

Huub Juurlink, Jaakko van ’t Spijker en Martin Aarts